Jörgen Sundström

Affärsområdesansvarig Industriell Automation

Telefon: 070 – 665 69 29
E-mail: jorgen.sundstrom@elteam.info

Maria Winsten

Affärsområdesansvarig Kraftdistribution

Telefon: 070 – 605 62 57
E-mail: maria.winsten@elteam.info

Mari Lemon

Ekonomi

Telefon: 072 – 235 36 26
E-mail: mari.lemon@elteam.info

Fakturafrågor: ekonomi@elteam.info

Andor Gerendas

VD

Telefon: 070 – 999 26 52
E-mail: andor.gerendas@elteam.info