VÅRA KUNDER

Elteam har nära och långa relationer med sina kunder. Kunder som Sund Birsta, Valmet, Vattenfall, One Nordic, Siemens och ABB, för att nämna några, är alla stora och välkända internationella företag som ställer höga krav på sina leverantörer vad gäller kvalitet, leveransprecision och flexibilitet.

Elteam strävar ständigt efter att höja graden av professionalism i sitt agerande gentemot sina kunder i syfte att kunna leva upp till dessa krav även i framtiden. Väljer man Elteam som leverantör, vet man att man får en professionell och pålitlig partner som levererar hög kvalitet och hög servicegrad.